Avsked

  • Speltid (min): 130
  • Release (Bio): 2010-01-15
  • Release (Blu-ray/DVD): 2010-05-05
  • Tagline: The gift of last memories

Medverkande

  • Masahiro Motoki
  • Tsutomu Yamazaki
  • Ryoko Hirosue
  • Kazuko Yoshiyuki
  • Kimiko Yo
  • Takashi Sasano