Rien de personell

  • Speltid (min): 90

Recension - Blu-ray/DVD

För några år sedan sändes den gripande och intressanta danska serien ”Föreställningar” på svensk TV och fick en del uppmärksamhet. Det som gjorde den så intressant var, förutom att den på alla sätt och vis var mycket välgjord, var dess narrativa struktur. Varje avsnitt av serien täckte samma tidsförlopp men var skildrad ur en ny karaktärs synvinkel. Det ständigt skiftande perspektivet lät åskådaren upptäcka nya nyanser i berättelsen och gjorde en tvungen att om och om igen omvärdera de olika karaktärernas handlande. Något liknande försöker långfilmsdebuterande Mathias Gokalp (smaka på det namnet!) göra i sin film ”Rienn de personal” eller ”Nothing personal”. Hans film är uppdelad i segment där varje ny del fokuserar på vissa specifika delar av samma händelseförlopp, och de olika karaktärerna kommer och går genom hela filmen, snarare än att varje episod fokuserar helt på en person.

Den kontext inom vilken de små personliga dramerna utspelar sig är ett företagsevent på ett hotell. Det är egentligen inget hemskt uppseendeväckande som försiggår och man kan ibland fråga sig varför Gokalp (Gokalp!) har valt just den här inramningen. Men kanske finns det en poäng i att det som sker kan tyckas vara ganska små saker för en utomstående medan det för de inblandade kan vara nog så viktigt. Nåväl, karaktärernas interaktioner med varandra under kvällen skildras på ett milt komiskt och rogivande sätt. Man behöver inte skratta eller ens le, man vet att man har trevligt i vilket fall. God hjälp har Gokalp av sina skådespelare som samtliga gör ett gott jobb i vad som kan ses som ganska banala roller. Ibland förstår man inte varför någon handlar som den gör eller vad det egentligen är som händer över huvud taget men det spelar mindre roll då det hela är roande. ”Rienn de personell” är på intet sätt en stor film men den är sevärd på sina egna villkor.

Johannes Hagman

Kommentarer